Bartosz Król - Kancelaria radcy prawnego w Wieluniu - Bartosz Król - Radca Prawny

Kancelaria Prawna
"Król"
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bartosz Król - radca prawny jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.

Od 2013 roku prowadzi Kancelarię Prawną „Król”, w ramach której współpracuje z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Dewiza Kancelarii to: profesjonalizm, poufność, wysokie standardy współpracy, w tym terminowość wykonania zadań oraz rzetelność.

Przez 5 lat zatrudniony był w PGE Dystrybucja SA w Łodzi, ostatnio jako radca prawny. Te lata pracy to lata doświadczeń w zakresie m. in. specjalizacji dotyczącej służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości.

Radca prawny Bartosz Król zdał z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy dla osób ubiegających się o przyznanie licencji syndyka.

Aktualnie studiuje prawo kanoniczne na KUL.


Oferujemy m. in. :

- zastępstwo prawne i procesowe,
-
udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
- sporządzanie pism upominawczych, pozwów, wniosków, zażaleń, odwołań, apelacji, skarg i innych pism urzędowych,
- opracowywanie projektów umów (w tym umów prawa cywilnego i handlowego), ugód, statutów, uchwał, regulaminów i innych aktów prawnych oraz uczestniczenie w rokowaniach, rozmowach, naradach i posiedzeniach związanych z ich zawarciem, uchwaleniem lub zatwierdzeniem oraz rejestracją.


Kancelaria specjalizuje się w:


- Prawie cywilnym,
- Prawie energetycznym,
- Prawie upadłościowym,
- Prawie restrukturyzacyjnym,
- Prawie handlowym,
- Prawie pracy,
- Prawie rodzinnym,
- Prawie kanonicznym.

Kancelaria Prawna „Król” Bartosz Król Radca Prawny prowadzona przez radcę prawnego posiadającego doświadczenie w branży energetycznej specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, w szczególności w:

- Usunięciu lub przebudowie infrastruktury przesyłowej, zgodnie z oczekiwaniami właścicielskimi,
- Uzyskaniu wynagrodzenia od przedsiębiorstw przesyłowych za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- Uzyskaniu odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości spowodowanej posadowieniem urządzeń na nieruchomości,
- Uzyskaniu wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Kancelaria świadczy kompleksową usługę  począwszy od rozmów z przedsiębiorstwami przesyłowymi, poprzez negocjacje, aż po sprawy sądowe we wszystkich instancjach.

W zakresie prawa handlowego świadczy usługi związane z kompleksowym przygotowaniem i rejestracją spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, począwszy od stworzenia umów spółek, przygotowaniem dokumentów rejestrowych, po zarejestrowanie spółki. Nadto udziela informacji o koniecznych krokach przed ZUS, US w zakresie tworzenia w/w podmiotów prawnych. Doradza również w zakresie przekształceń spółek.

W zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego świadczy usługi związane m. in. z upadłością konsumencką i upadłością przedsiębiorstw. Nadto prowadzi, jak również uczestniczy w procesie postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.

 
Kancelaria Prawa "Król"  Bartosz Król  Radca Prawny   |   ul. Królewska 5 lok. 8   |   98-300 Wieluń   |   NIP 832-195-15-59
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego